HÅLLBARHETS RAPPORT

Läs hela Stierna Sustainability Report 2021 HÄR!

Detta är vår första hållbarhetsrapport. Som ni alla vet har detta varit en del av vår resa från början och varit en naturlig del av vår produktutveckling. Som ett ungt företag har detta tänkande varit en del av vår identitet från början, och vi lär oss kontinuerligt och förbättrar vårt hållbarhetsarbete. För oss handlar det om att vara förberedd, sätta rätt takt, ha fokus och kraft att orka hela vägen. Det handlar om att vara uthållig, övervinna hinder och aldrig ge upp det övergripande målet. Precis som vi gör som ryttare.

Den bästa utgångspunkten för hållbarhet är att skapa produkter baserade på mänskliga behov. En produkt som ger mervärde till människors vardag måste utformas och produceras med hållbarhet i åtanke. I den meningen kan hållbarhet vara så enkelt som det låter: en produkt som används om och om igen. Hållbarhet i vidare bemärkelse är dock långt ifrån lätt. Att ta fram en hållbar produkt från start till butik är en omfattande process som omfattar produktval, design, materialinhämtning, produktion, förpackning och transportmetoder. Att samordna alla dessa aspekter är komplicerat och utmanande.

Arbetet med Stiernas Hållbarhets rapport gjordes i samarbete med Almi och deras process som kallas Framtidsgeneratorn (The Future Generator). Det är 36 definierade hållbarhetsområden som bygger på en destillerad sammanställning av de internationella riktlinjerna för hållbarhet för företag. Kopplat till både de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och ISO 26000.

På Stierna har vi gjort ett hållbarhetslöfte - att göra skillnad för framtida ryttare - och vi är engagerade i att bidra till målen för hållbar utveckling. Allt vi gör, gör vi för våra kunder. Vårt ansvar att bidra till hållbarhetsmålen (SDG) är starkt kopplat till våra kunder, eftersom vi vill att de som köper och bär våra plagg ska kunna njuta av hållbara hästfokuserad livsstil, både idag och i morgon.

Med vårt hållbarhetslöfte höjer vi ribban för oss själva. På vissa områden har vi redan satt igång saker och färdplanen är tydlig. På andra områden vet vi vad vi behöver uppnå men har inte kommit på hur än. Längs vägen och när vi utvecklas kommer vi att flytta våra mål framåt för att se till att vi håller vårt löfte. Även om vi inte har alla svar ännu, vet vi att transparens, inkluderande, innovation, engagemang och framför allt samarbete kommer att ta oss dit vi behöver. Vi bjuder in alla att följa med oss på denna resa. Vi vill stärka och inspirera de som gör oss sällskap till att leva mer hållbart, genom allt från små knuffar till hållbara val, till att skapa ambassadörer för en hållbara och hästfokuserade livsstil. Vi vill tacka alla inblandade och hjälpa oss att presentera vår första hållbarhetsrapport.